Штампа

Конкурс за избор два наставника у наставно звање предавач за уже области: Математика и програмирање и Рачунари и пројектовање

Конкурс је објављен у ''Службеном гласнику РС'' бр. 52/2018 од 06.07.2018. године и на интеренет страници Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу дана 07.07.2018. године.

КОНКУРС