Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
034 381 418

Статут Школе

Пословник о раду Савета Школе

Пословник о раду Наставног већа Школе

Правилник о начину финансирања трошкова за одбрану докторске дисертације

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања

Правилник о рачуноводству

Правилник о избору наставника и сарадника

Правилник о уџбеницима

Правилник о специјалистичким студијама

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и других накнада

Правилник о ужим областима

Правилник о полагању испита и оцењивању

Одлука о измени Правилника о полагању испита и оцењивању

Правилник о правилима студирања

Правилник о квалитету и самовредновању

Одлука о изменама и допунама правилника о квалитету и самовредновању

Одлука о изменама и допунама правилника о квалитету и самовредновању (извештаја)

Одлука о допуни Правилника о квалитету и самовредновању

Кодекс професионалне етике

Правилник о дисциплинској одговорности студената

Правилник о уређивању поступка јавне набавке

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о раду

Одлука о висини школарине и других накнада - 2017.

Одлука о висини школарине и других накнада - 2017. - Мастер студије

Правилник о упису основних струковних студија

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о условима и поступку за усклађивање стечених стручних назива

Правилник о заштити од пожара

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о изменама Правилника о уређивању поступка јавне набавке

Правилник о изради и одбрани завршног рада

Правилник о расподели сопствених прихода

Кодекс о академском интегритету

Правилник о мастер струковним студијама

Правилник о раду Студентског парламента