Информациони системи у саобраћају

Предавање и вежбе на предмету Информациони системи у саобраћају, мастер струковне студије, које је требало да буду одржане 17.02.2021. године од 16:15 до 20:00 часова одлажу се за 24.02.2021.