Предлог за побољшање наставе

Поштовани студенти,

уколико имате предлоге за побољшање у наставним процесима, можете исте дати у писаној форми попуњавањем приложеног обрасца.

Предлог за побољшање – иновирање наставе