„IT Akademija Himera“

„IT Akademija Himera“ запошљава једног Асистента у настави.

Услов за пријављивање: Завршене струковне студије, смер Информатика, Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу.

Пријаве на конкурс: 0642866004 или на itakademija@himera.rs