Конкурс за упис – мастер студије

Академија струковних студија Шумадија расписује конкурс за упис студента  у прву годину мастер струковних студијах (други степен високог образовања) за школску 2020/2021. годину.

Конкурс за упис на мастер струковне студије

Кандидати се на мастер струковне студије уписују у статусу самофинансирајућег студента.