Конкурс за упис – основне студије

Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу уписује у другом уписном року шк. 2019/2020. године у прву годину основних струковних студија укупно 90 студената (26 студената који се финансирају из буџета).

Конкурс за упис – други уписни рок (документ за преузимање)

Пријаве на конкурс за упис кандидати подносе 03, 04. и 05. септембра 2019. године од 8 до 15 часова. Пријаве се предају у Студентској служби Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу, ул. Косовска број  8.

За упис на наведеним студијским програмима могу конкурисати кандидати са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем и трогодишњем трајању.

Кандидати полажу пријемни испит 06. септембра 2019. године, са почетком у 10 часова. Пријемни испит се полаже у просторијама Високе техничке школе струковних студија, ул. Косовска  бр. 8. Кандидати су дужни да на пријемни испит понесу: личну карту или пасош.