Конкурса за праксу у MIND Group-у

Универзитет у Крагујевцу и компанија Milanović Industries Group d.o.o. (MIND Group) организују Конкурс за студентску стручну праксу.

Позив на Конкурс су званично добили и студенти наше Школе што је резултат добре сарадње наше Школе са компанијом MIND Group.


Драги студенти Високе техничке школе струковних студија, Универзитет у Крагујевцу и компанија Milanović Industries Group d.o.o. (MIND Group) организују Конкурс за студентску стручну праксу.

Стручна пракса биће реализована у AMM Manufacturing у трајању од четири недеље са почетком од 06. маја 2019. године.

На конкурс се могу пријавити студенти завршне године основних струковних студија.

Потребна документа за пријаву:

  • CV (препорука Europass формат);
  • Мотивационо писмо;
  • Потврда са факултета да сте редован студент;
  • Листа положених испита (са просечном оценом и бројем испита до завршетка студија);
  • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика.

Рок за подношење пријава: 25. април 2019. године до 15 часова.

Напомене:

  • Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског/шпанског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
  • Пракса ће бити реализована у компанији AMM Manufacturing, Лужнице б.б.
  • Предвиђено трајање праксе је 20 сати недељно.
  • Покривени су путни трошкови и исхрана практиканата.
  • Накнада за релизовање праксе је 12.000 динара.
  • По завршетку програма праксе студент ће добити потврду о реализованој
   студентској стручној пракси издату од стране Универзитета у Крагујевцу и
   компаније AMM Manufacturing.

Пријаве достављати:

електронским путем на адресу: razvojkarijere@kg.ac.rs

са напоменом: Пријава за стручну праксу у AMM ManufacturingВисока техничка школе струковних студија Крагујевац

или донети лично у просторије Центра за развој каријере и саветовање студената (Ректорат, 2. спрат) радним данима од 09 до 15 часова.