Бесплатна подршка привреди

Академија струковних студија Шумадија, са одсецима у Крагујевцу, Крушевцу, Трстенику и Аранђеловцу, у сарадњи са Привредном комором Србије – РПК Крагујевац и Привредном комором Србије – РПК Крушевац, организује бесплатну консултантску подршку сектору малих и средњих предузећа током трајања ванредног стања.

Подршка привреди од стране Академије струковних студија Шумадија у условима ванредног стања