Конкурс за упис – мастер студије

Академија струковних студија Шумадија, Одсек у Крагујевцу, расписује конкурс за упис 32 студента у прву годину на мастер струковним студијама (други степен високог образовања) – студијски програм Друмски саобраћај у шк. 2020/2021. години.

Академија струковних студија Шумадија, Одсек у Трстенику, расписује конкурс за упис 32 студента у прву годину на мастер струковним студијама (други степен високог образовања) – студијски програм Информационе технологије у шк. 2020/2021. години.

КОНКУРС

Кандидати се на мастер струковне студије уписују у статусу самофинансирајућег студента.