Настава – мај 2021.

Услед актуелне епидемиолошке ситуације изазване вирусом Covid-19, ради превентивног деловања, настава у Одсеку Крагујевац за период 05.05.2021. до краја летњег семестра реализује на следећи начин:

  • Предавања и где је то могуће вежбе (у зависности од предмета) ће се изводити onlineпо важеће распореду наставе.
  • Предавања и вежбе, где постоји потреба за извођењем наставе уживо, могу да се изводе у просторијама Одсека Крагујевац, по важеће распореду наставе, уз поштовање прописаних епидемиолошких мера заштите.
  • Колоквијуми (по потреби), одбране завршних, специјалистичких и мастер радова изводиће се уживо уз поштовање прописаних епидемиолошких мера заштите.
  • Јунски испитни рок ће да се реализује, према већ усвојеном календару рада за шк. 2020/2021., уз поштовање.