Преквалификације за ИТ

Програм обуке осмишљен је са циљем да брзо допринесе понуди талената на тржишту рада. Програм обуке за запослена лица спроводи Канцеларија за инфомационе технологије и електронску Управу у сарадњи са програмом Уједињених нација за развој (UNDP).

Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу примиће 17 полазника.

ВТШСС Kрагујевац

Пројекат је осмишљен као свеобухватан курс програмског језика Јаvа који представља најтраженији програмски језик на тржишту. Програм је осмишљен тако да полазнику пружи управо она знања неопходна за тренутно укључивање у рад неке софтверске компаније и тренутан успех на интервјуу за посао јуниор Јаvа програмера.

Полазници ће почети од почетка, будући да се очекују и полазници без програмерског искуства, – основа програмирања у Јави, изучаваће креирање програма са објектно – оријентисаном структуром и графичким корисничким интерфејсом. Након савладавања базичних тема, полазници ће прећи на креирање програма над базама података, управљање грешкама у Јава програмима и писање јединичних тестова.

Након овога, полазник ће бити оспособљен да изучава и користи алате и технологије неопходне за креирање напредних програма у форми веб апликација над Јаva Enterprise Edition платформом. Kорисници ће бити упознати са развојем ЈЕЕ апликација и применом Spring Boot оквира и подржаних нових савремених језика и оквира Groovy и Grails. Савладавањем ових напредних Јава алата и технологија полазници ће бити оспособљени да на реалним пројектима активно примењују најпопуларније и најтраженије алате и технологије на ИТ тржишту.

Обука из Јаве се изводи темељно и поступно, по савременом принципу „корак по корак“, а то подразумева кратко теоријско излагање, затим демонстрација изложене теорије кроз показне примере и коначно самостални рад полазника на конкретним проблемима уз подршку предавача. Након изучавања Јаве, приступа се изучавању вештина тражења посла Јава програмера, као и управљања софтверским пројектима.

Полазник који успешно савлада наведене тренинге у рачунарској учионици упућује се на стручну праксу где ће стечено знање научити да примењује у условима извођења реалних софтверских пројеката у софтверским фирмама партнерима.