Ванредни испитни рокови

Према статуту Академије Шумадија, члан 189., и Одлуком Већа Академије од 23.10.2020., одржаће се ванредни испитни рокови: Новембар 2020 и Децембар 2020. У овим испитним роковима право полагања испита имају студенти који су одслушали завршну годину студија на основним струковним и мастер струковним студијама.

Сходно Одлуци Савета Академије бр. 448-4/2020-02, накнада трошкова за полагање испита у ванредном испитном року је 1.000,00 динара.

У новембарском испитном року термини пријављивања испита су: 02.,03. и 04.11.2020. Термини одржавања испита су: 12., 13 и 14.11.2020.

Распоред полагања испита у новембарском испитном року


Студенти који полажу предмете са студијских програма акредитованих 2012. године и раније морају да се јаве предметном наставнику како би се договорили у вези термина за полагање истих.

Испитне пријаве (образац) студенти ће преузимати испред учионица. На испиту неће моћи да присуствују студенти уколико се не придржавају прописаних мера заштите