Овера семестра и упис године

Упис III семестра:

  • за студенте који су остварили 48-60 ЕСПБ -5, 6. и 7. октобар,
  • за студенте који су остварили 37-47 ЕСПБ – 9. и 12. октобар.

Упис V семестра:

  • за студенте који су остварили 96-120 ЕСПБ – 14. 15. и 16. октобар,
  • за студенте који су остварили 74-95 ЕСПБ 19. и 20. октобар.

Поновни упис године – 21, 22, и 23. октобар.

Наведене активности се могу обавити од 10 до 13 часова.