Важни датуми

Пријављивање кандидата: од 22. до 26. јуна 2020. год. од 08:00 до 14:30 часова у Студентској служби.

Пријемни испит: 2. јула 2020. год. у 11:00 часова.