Град Крушевац – Пријем

Град Крушевац – Пријем за представнике Академије струковних студија “Шумадија”

Градоначелник Јасмина Палуровић приредила је данас пријем за  проф. др Милана Ђорђевића, председника Академије струковних студија “Шумадија” са сарадницима – проф. др Зоран Пуношевац, помоћник председника Академије за развој и сарадњу са привредом, проф. др Бојан Милосављевић, руководилац Одсека Крушевац и проф. др Катарина Рајковић, предавач на Одсеку Крушевац.

Академија струковних студија Шумадија у свом саставу има четири одсека и то: Крагујевац, Крушевац,  Аранђеловац и Трстеник.

На одсеку у Крушевцу реализују се следећи студијски програми:

–  Информатика и рачунарство

–  Заштита животне средине и заштита на раду
а) Модул Заштита животе средине
б) Модул Заштита на раду

– Технологија
а) Модул Прехрамбена технологија
б) Модул Фармацеутска технологија

Заједнички закључак локалне самоуправе и ове високо школске установе је да се у наредном периоду ради на што већој примени дуалног образовања, као и сарадња са привредним субјектима. Скупови са средњим школама, Регионалном привредном комором и предузетницима су један од начина за прављење заједничке стратегије о потребним кадровима, као и студијским програмима који су дефицитарни на овој територији.

Све додатне информације о овој високошколској установи сви заинтересовани могу пронаћи на сајту: www.asss.edu.rs

Текст је преузет са:

Пријем за представнике Академије струковних студија “Шумадија”