Управљање друмским саобраћајем – наставни материјал

Међународни транспорт и шпедиција

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Међународни транспорт и шпедиција – Књига

цела вест

Терминали у саобраћају

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Терминали у саобраћају – књига

цела вест

Управљање пројектима

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: — Остало: Распоред тема за семинарске радове, шк. 2016./2017. година Упутство за израду семинарског рада

цела вест

Организација и управљање саобраћајним предузећем

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Предавања – Увод Дизајнирање организације ОУП Модели организационе структуре Остало: Упутство за израду семинарског рада Пробни колоквијум Пробни колоквијум – 20.01. Питања за први колоквијум Испитна питања

цела вест