Друмски саобраћај – наставни материјал

Машински елементи

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Графички рад – Машински елементи

цела вест

Eкономика трошкова

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Трошкови: појам и врсте Трошкови Први колоквијум – резултати

цела вест

Маркетинг

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Потребно је да студенти преузму и распакују ZIP архиву која садржи 7 (седам) фајлова. Наставни материјал Први колоквијум – резултати

цела вест

Регулисање саобраћаја

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Предавање 1 Предавање 2

цела вест

Увод у саобраћај и транспорт

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Вежбе бр. 1 Остало: Испитна питања

цела вест

Организација друмског транспорта

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Предавања Вежбе бр. 4.1. Вежбе бр. 4.2. Вежбе бр. 4.3.

цела вест

Математика 2

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страници предмета која се налази на eLearning платформи Рачунарског центра Универзитета у Београду. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Потребно је да се студенти региструју на eLearning платформу Рачунарског центра Универзитета у Београду. http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/ Упутство за студенте – MOODLE портал …

цела вест

Основе одрживог развоја

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити ажуриране на интернет страници предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Предавање – Основе одрживог развоја Остало: –

цела вест

Управљање квалитетом

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити ажуриране на интернет страници предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Предавање 1 – Управљање квалитетом Предавање 2 – Управљање квалитетом Управљање квалитетом – ВЕЖБЕ-АШ1 Управљање квалитетом – ВЕЖБЕ-АШ2 Управљање квалитетом – ВЕЖБЕ-МАШИНСТВО Остало: –

цела вест