Друмски саобраћај – наставни материјал

Пословне комуникације

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Пословне комуникације – Скрипта Остало: Пословне комуникације – испитна питања

цела вест

Менаџмент у саобраћају

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: – Остало: Питања за усмени

цела вест

Механика I

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Механика I – настава Механика I – 1 Механика I – 2 Механика I – 3 Механика I – 4 Механика I – 5 Механика I – 6 Механика I …

цела вест

Механика II

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Механика II – настава Механика II – 1 Механика II – 2 Механика II – 3 Механика II – 4 Механика II – 5 Механика II – 6 Механика II …

цела вест

Моторна возила I

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Упутство за израду семинарског рада из предмета Моторна возила I Испитна питања Теме за семинарске радове Распоред аудиторних вежби Распоред лабораторијских вежби

цела вест

Интегрални транспорт

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Писмени 01 Писмени 02 Писмени 03 Писмени 04 Писмени 05 Писмени 06 Писмени 07 Писмени 08 Писмени 09 Писмени 10 Остало:

цела вест

Технологије комбинованог транспорта

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Технологија комбинованог транспорта – Треће допуњено и измењено издање Остало:  

цела вест

Квалитет транспорта

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Менаџмент квалитета транспорта – књига Остало: Питања за усмени Имплементација ИМС-а у пословним структурама сложене структуре

цела вест

Eкономика и маркетинг у саобраћају

Наставни материјал: Увод Трошкови – појам и врсте Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

цела вест