План рада

План рада се налази на страници „Распоред предавања и вежби“


План рада Високе техничке шкопле струковних студија у Крагујевцу одређује општи правац рада Школе у 2018/2019. години ради остваривања основног задатка и елатност и и представља континуитет у активностим усмереним на остваривање мисије и визије Школе.

План рада 2018/2019.

Извештај о финансијском пословању 01.01-31.12.2017. године

Извештај о раду 2017/2018.