Привредно инжењерство – машинство

Студије у области машинства оспособљавају за:

  • квалитетно и компетентно обављање свих инжењерских послова у привреди;
  • пројектовање, планирање, организацију и контролу производње;
  • брзо иновирање и надградњу стеченог знања;
  • повезивање знања из области машинства, економије, организације и информатике;
  • употребу информационо-комуникационих технологија у процесима развоја производа;
  • употребу савремених инжењерских алата у привредном окружењу;
  • оптимизацију производних процеса, инжењеринга одржавања, логистичких токова и рециклаже;
  • коришћење метода мерења и примену стандарда.

Књига наставника

Књига предмета

Распоред предмета по семестрима