Урбано инжењерство

Студијски програм УРБАНО ИНЖЕЊЕРСТВО школује високо образоване стручњаке из области машинског инжењерства за директно укључивање у различите делатности у урбаним срединама. Студенти се образују да брзо прихватају, примењују и оптимизују креативна решења користећи савремене методе, софтверске алате, нове технолошке поступке, опрему и материјале. Завршетком студија имају широке могућности запослења, како у државним и градским предузећима и институцијама тако и у производним и услужним предузећима у привреди.

Књига предмета

Књига наставника

Преглед предмета по семестрима