Семинари

Примена Moodle платформе

Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу организовала је  Семинар намењен наставницима стручних предмета у средњем образовању, са програмом „Примена Moodle платформе за дигитализацију наставног процеса“…

цела вест

Употреба напредних метода у реконструк. саобраћ. незгода

У оквиру програма Завода за унапређење образовања и васпитања о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника…

цела вест

Стручно усавршавање наставника: 2018. – 2020. година

Одобрени програми Завода за унапређење образовања и васпитања о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника:

цела вест

Савремене тенденције у друмском саобраћају

У оквиру програма сталног стручног усавршавања наставника, 04.04.2015. године одржан се акредитовани семинар под називом: „Савремене тенденције у друмском саобраћају“.

цела вест