Ажурирање сајта

У току је ажурирање сајта Школе и исти ће у одређеним периодима бити недоступан неко време.

Информације о упису за шк. 2017/2018. годину, као и вести везане за рад школе су ажурни.

Документа која можете пронаћи на страницама сајта су такође ажурна.

Све важне информације које се тичу студената Школе биће објављиване и на facebook страни школе: https://www.facebook.com/vts.edu.rs

Постављена је нова (ажурна) верзија распореда полагања испита, за основне струковне студије, у априлском испитном року.