Управљање друмским саобраћајем

Студијски програм Управљање друмским саобраћајем школује студенте оспособљене за послове:

  • управљање саобраћајним предузећима,
  • управљање пројектима и процесима у саобраћају,
  • управљање саобраћајем на путној мрежи,
  • управљање паркирањем,
  • управљање градским превозом путника,
  • међународни транспорт и шпедицију,
  • градску логистику,
  • управљање терминалима у саобраћају,
  • примену савремених система и технологија у саобраћају.