Oсновне студије

Основне струковне студије Школа остварује из области рачунарских наука на студијском програму Информатика, из области саобраћајног инжењерства на студијском програму Друмски саобраћај и из области машинског инжењерства на студијским програмима Привредно инжењерство – машинствоМотори и возила и Урбано инжењерство.