Информационе технологије и системи

Студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ оспособљава студенте за послове:

  • самостални развој ИС из домена пословања и производње, применом напредних концепата
  • коришћење нових информационо-комуникационих технологија
  • oвладавање концептом пословне интелигенције и Microsoft BI алатима
  • самостално роришћење UML језика за моделовање пословног система
  • дизајн Web апликација и примена у области банкарства и јавне управе

Књига предмета

Књига наставника

Преглед предмета по семестрима