Друмски саобраћај

Студијски програм ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ студенте оспособљава за послове:

  • планирање и организација транспорт. процеса (у теретном, путничком и јавном градском транспорту)
  • планирање и организација процеса одржавања возила
  • организација рада возних паркова
  • логистика и логистички процеси
  • регулисање саобраћаја на путној мрежи
  • безбедност саобраћаја
  • планирање саобраћаја и транспорта
  • менаџмент у саобраћају

Књига предмета – 2012. година

Књига наставника – 2012. година

Распоред предмета по семестрима – 2012. година

Књига предмета – 2017. година

Књига наставника – 2017. година

Распоред предмета по семестрима – 2017. година