Студентски парламент

Избор чланова Студенског парламента Академије струковних студија Шумадија – одсек Крагујевац – 2020. година.

Одлука о проглашењу резултата избора

Одлука о утврђивању збирне листе кандидата

Одлука о измени Одлуке о изборним радњама

Одлука о расписивању избора

Одлука о поступку спровођења избора

Образац за подношење кандидатуре

Образац потврде Студентске службе


Избор чланова Студенског парламента – 2019. година

Одлука о расписивању избора

Одлука о именовању изборне комисије

Образац за подношење кандидатуре

Потврда да је студент уписан у одређену годину студија

Одлука о проглашењу резултата избора за Студентски парламент


Студентски парламент је орган Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу, чији је циљ остваривање права и заштита интереса студената. Бити члан Студентског парламента није само привилегија, већ и велика обавеза и одговорност за квалитет студија и садржај студентског живота на Школи.

Студентски парламент броји 24 члана са сразмерном заступљеношћу студената по одсецима и нивоима студија. Избор чланова Студенског парламента врши се сваке друге године почетком априла месеца, тајним и непосредним гласањем. Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти Школе уписани на студијске програме у школској години у којој се бира Студентски парламент. Начин избора чланова парламента утврђује се општим актом Школе. Мандат чланова Студентског парламента траје две године.

Формирањем Парламента студенти су преко својих изабраних представника добили прилику да учествују у доношењу свих одлука које се њих тичу у свим органима Школе. Тако, Студентски парламент има три члана у Савету, пет чланова у Наставном већу Школе и два члана у Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета. Студентски парламент Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу је члан Студентске конференције академија струковних студија Србије.

Простор за седнице Студентског парламента и друге материјално-техничке услове за рад обезбеђује Школа према својим могућностима. Службе Школе дужне су да, у складу са својим делокругом послова, пружају помоћ у раду Студентском парламенту.

Контакт имејл Студенског парламента: studentskiparlament@vts.edu.rs , за који је одговоран Председник Студентског парламента.

Списак чланови Студентског парламента:

Представници Студентског парламента у Савету Школе:

Представници студената у Наставном већу:

Представници Студентског парламента у Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета:

Представник Студентског парламента у СКАССС-у је …