Информатика – наставни материјал

Пројектовање информационих система

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Пројектовање информационих система – скрипта Остало: Испитна питања

цела вест

Менаџмент информационих система

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Скрипта Остало: Испитна питања

цела вест

Познавање производних процеса

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Скрипта Остало: Испитна питања

цела вест

Објектно оријентисано програмирање

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Вежбе Остало: Испитна питања

цела вест

Организација и економика бизниса

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Предавање – 01 Предавање – 02 Предавање – 03 Могућности и ограничења електронског бизниса Остало: Теме и упутство за израду семинарског рада Студенти бирају по једну тему, коју …

цела вест

Статистика

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Статистика – скрипта

цела вест

Операциона истраживања

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Први део – Линеарно програмирање Други део – Транспортни проблем Трећи део – Мрежно планирање Остало: Испитна питања

цела вест

Увод у програмирамирање

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Вежбе Потребно је да се сви студенти региструју на eLearning платформу Рачунарског центра Универзитета у Београду. http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/ Након регистрације можете да затражите приступ одређеном предмету: http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/index.php?categoryid=44    

цела вест