Информатика

Студијски програм ИНФОРМАТИКА студенте оспособљава за послове:

  • администрација и одржавање рачунарских мрежа и ОС
  • пројектовање и израда софтвера
  • пројектовање и програмирање у VB, Java или .NET окружењу
  • пројектовање база података
  • интеграција послов. процеса помоћу рачунара
  • пројектовање информационих система
  • примена LAN и WAN технологија у пројектовању и технике заштите рачунарских мрежа
  • WЕB дизајн
  • менаџмент информационих система

Књига предмета – 2012. година

Књига наставника – 2012. година

Распоред предмета по семестрима – 2012. година

Књига предмета – 2017. година

Књига наставника – 2017. година

Распоред предмета по семестрима – 2017. година