Мотори и возила

Студијски програм МОТОРИ И ВОЗИЛА школује високо образоване стручњаке из области машинског инжењерства за директно укључивање у различите делатности из области мотора и моторних возила. Студенти се образују да брзо прихватају, примењују и оптимизују решења користећи савремене методе за организацију, експлоатацију, опрему, одржавање и производњу мотора и возила. Поред производних и услужних предузећа у привреди, посебне могућности запослења имају у сервисима и возним парковима на пословима организације одржавања, као и у предузећима за производњу моторних возила и њихових компонената.

Књига предмета

Књига наставника

Преглед предмета по семестрима