Мастер ДС – наставни материјал

Међународни транспорт и шпедиција

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Предавање

цела вест

Управљање паркирањем

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Графичко одређивање ширине пролаза Графичко одређивање ширине пролаза – фајл за распакивање

цела вест

Савремени системи на моторним возилима

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити ажуриране на интернет страници предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Предавања – Савремени системи на моторним возилима Предавања – Комплетан наставни материјал Предавања – Презентација наставног материјала Остало: –

цела вест

Методе и технике управљања пројектима

Распоред тема за семинарске радове: Теме 2018. година

цела вест

Организација саобраћајних предузећа

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. У вези свог потребног наставног материјала контактирајте предметног наставника: Др Никола Радивојевић  Наставни материјал: – Остало: Теме за семинарске радове Задаци за самосталан рад  

цела вест