Конкурси

Интерни конкурс за избор директора Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу

Објављен је на интернет страници и огласној табли Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу дана 26. новембра 2018. године.

Конкурс


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидату пријављенoм на конкурс са мишљењем и предлогом за избор једног17.10.асистента за ужу област Машинство и инжењеринг, број 01-1098 од 17.10.2018. године

Извештај Комисије ставља се на увид јавности у трајању од  осам дана, од дана  објављивања на сајту Школе. Извештај је објављендана 17.10.2018. године.

Извештај


Извештај Комисије за писање извештаја о кандидату пријављенoм на конкурс са мишљењем и предлогом за избор једног наставника страног језика – енглеског језика, број 01-1004 од 05.10.2018. године

Извештај Комисије ставља се на увид јавности у трајању од 15 дана, од дана  објављивања на сајту Школе. Извештај је објављен дана 09.10.2018. године.

Извештај