Конкурси

Савет Академије струковних студија Шумадија на седници одржаној 30.07.2020. године донео је Одлуку о покретању поступка за избор председника Академије струковних студија Шумадија.

Одлука


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звању предавач за ужу област Прехрамбена технологија и технологија воде,  заведен под бројем 297/2020-02 од 30. јула 2020. године,  ставља се на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека у Крагујевцу и Одсека у Аранђеловцу.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана 30. јула 2020. године.

Извештај


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звању виши предавач за ужу област Машинство и инжењеринг, број 293/2020-02 од 22. јула 2020. године,  ставља се на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека у Крагујевцу.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана 22. јула 2020. године.

Извештај

Прилог – 1, 2, и 3


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидату пријављеном на конкурс са предлогом за избор једног сарадника у звање асистента за ужу област Информационе технологије, број 290/2020-02 од 17. јула 2020. године,  ставља се на увид јавности 15 дана, у секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека у Крагујевцу и интернет страници Одсека у Аранђеловцу.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана 17. јула 2020. године.

Извештај

Исправка Извештаја Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс за избор једног асистента за ужу област Информационе технологије


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидату пријављеном на конкурс са предлогом за избор једног наставника у звању предавача за ужу област Хемија, број 281/2020-02 од 13. јула 2020. године,  ставља се на увид јавности 30 дана, у секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека у Крагујевцу и интернет страници Одсека у Крушевцу.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана 13. јула 2020. године.

Извештај


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидату пријављеном на конкурс са предлогом за избор једног наставника у звање професора струковних студија за уже области Математика и програмирање и Рачунари и пројектовање, број 258/2020-02 од 07. јула 2020. године,  ставља се на увид јавности 30 дана, у секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 Крагујевац и објављивањем на интернет страници Академије – Одсека у Крагујевцу.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана 07. јула 2020. године.

Извештај