Конкурси

Конкурс за избор вишег предавача за уже области Математика и програмирање и Рачунарске технологије, oбјављен на сајту ВТШСС у Крагујевцу 21. јуна 2019. године и у „Службеном гласнику РС”, број 45 од 21. јуна 2019. године

Конкурс