Конкурси

Дана 18. марта 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу стручну област Менаџмент и и организација предузећа, заведен под бројем 284 од 17. 03. 2021. године. Извештај се ставља на увид јавности 15 дана у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Крагујевац и Одсека Аранђеловац Академије струковних студија Шумадија.

Извештај


Дана  08.03.2021. године ставља се на увид јавности Извештај о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног предавача за ужу стручну област Физика. Увид јавности у Извештај траје 30 дана од дана објављивања.

Извештај


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног сарадника у звање асистент за ужу стручну област Тeхнологијсаобраћаја, заведен под бројем 33 од 15.01.2021. године ставља се на увид јавности 15 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет Одсека Крагујевац и Одсека Трстеник.

Извештај


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног сарадника у звање асистент за ужу стручну област Информационе технологије, заведен под бројем 32 од 15.01.2021. године ставља се на увид јавности 15 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Трстеник.

Извештај


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног сарадника у звање асистент за уже области Рачунари и проојектовање и Рачунарске технологије, заведен под бројем 317 од 23.12.2020. године,  ставља се на увид јавности 15 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Крагујевац.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана  25.12.2020. године.

Извештај


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање виши предавач за ужу стручну област Математика и рачунарство, заведен под дел. бројем 807 од 23.12.2020. године,  ставља се на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Трстеник  и Одсека Крагујевац.

Извештај се ставља на увид јавности дана  25.12.2020. године.

Извештај


На основу решења председника Академије струковних студија Шумадија, број 702/2020-01 од 23.11.2020. године, Извештај Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање професор струковних студија за ужу област Електротехника и рачунарство, заведен под бројем 698/2020-02 од 19.11.2020. године, ставља се на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Крушевац  и Одсека Крагујевац.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана  23.11.2020. године.

Извештај


Извештај Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање предавач, у Одесеку Крагујевац, за ужу област Организација и технологија саобраћаја, заведен под бројем 660/2020-02 од 12.11.2020. године, ставља се на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Крагујевац.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана 16.11.2020. године.

Извештаj