Конкурси

Дана 14. маја 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  комисије о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање предавач за ужу стручну област Инжењерство заштите животне средине и санитарно инжењерство, дел. бр. 503 од  13. маја 2021. године. Извештај ће бити на увиду јавности   30 дана, рачунајући од дана
објављивања.

Извештај комисије


Дана 27. априла 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног сарадника у настави за уже стручне области: Рачунари и пројектовање и Рачунарске технологије, бр. 444 од 27. априла 2021. године. Увид јавности у Извештај траје 15 дана од дана објављивања.

Извештај


Дана 27. априла 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање професор струковних студија са 50 % радног времена за ужу стручну област Менаџмент и пословна економија, бр. 438 од 26. априла 2021. године.  Увид јавности у извештај траје 30 дана од дана објављивања.

Извештај


Дана 18. марта 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу стручну област Менаџмент и и организација предузећа, заведен под бројем 284 од 17. 03. 2021. године. Извештај се ставља на увид јавности 15 дана у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Крагујевац и Одсека Аранђеловац Академије струковних студија Шумадија.

Извештај


Дана  08.03.2021. године ставља се на увид јавности Извештај о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног предавача за ужу стручну област Физика. Увид јавности у Извештај траје 30 дана од дана објављивања.

Извештај


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног сарадника у звање асистент за ужу стручну област Тeхнологијсаобраћаја, заведен под бројем 33 од 15.01.2021. године ставља се на увид јавности 15 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет Одсека Крагујевац и Одсека Трстеник.

Извештај


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног сарадника у звање асистент за ужу стручну област Информационе технологије, заведен под бројем 32 од 15.01.2021. године ставља се на увид јавности 15 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Трстеник.

Извештај


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног сарадника у звање асистент за уже области Рачунари и проојектовање и Рачунарске технологије, заведен под бројем 317 од 23.12.2020. године,  ставља се на увид јавности 15 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Крагујевац.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана  25.12.2020. године.

Извештај


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање виши предавач за ужу стручну област Математика и рачунарство, заведен под дел. бројем 807 од 23.12.2020. године,  ставља се на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Трстеник  и Одсека Крагујевац.

Извештај се ставља на увид јавности дана  25.12.2020. године.

Извештај


На основу решења председника Академије струковних студија Шумадија, број 702/2020-01 од 23.11.2020. године, Извештај Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање професор струковних студија за ужу област Електротехника и рачунарство, заведен под бројем 698/2020-02 од 19.11.2020. године, ставља се на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Крушевац  и Одсека Крагујевац.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана  23.11.2020. године.

Извештај


Извештај Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање предавач, у Одесеку Крагујевац, за ужу област Организација и технологија саобраћаја, заведен под бројем 660/2020-02 од 12.11.2020. године, ставља се на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Крагујевац.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана 16.11.2020. године.

Извештаj