Eкономика и маркетинг у саобраћају

Наставни материјал:

Увод

Трошкови – појам и врсте

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.