EURASHE

EURASHE је Европска асоцијација високошколских институција које нуде програме сконцентрисане на струковно образовање и ангажоване су у примењеним и струковно-оријентисаним истраживањима у оквиру циклуса Болоње.

Преко 1.400 високошколских институција из 40 земаља у оквиру Европског простора високог образовања (EHEA) део су EURASHE-е. Чланови EURASHE-е су национална удружења високошколских установа и самосталне високошколске институције као што су универзитети, факултети и универзитети примењених наука.

Дипломе Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу признате су у 44 најразвијеније земље света и ЕУ чланицама EURASHE асоцијације.

Certificate of EURASHE membership