Издавачка делатност

Издавачка делатност Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу публикује уџбеничку литературу, монографије, часописе, зборнике радова са симпозијума и стручних скупова из области рачунарских и техничко-технолошких наука.

Издања Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу се публикују на једном од писама (ћириличном или латиничном) у складу са опредељењем аутора.


Јавни градски транспорт путника

Др Мирослав Божовић

Књига Јавни градски транспорт путника намењена је студентима, пре свих струковних студија, на програмима у области друмског транспорта и саобраћаја. Књигу, као приручник, могу да користе запослени који се баве практичним проблемима организације и функционисања јавног градског превоза путника. Такође, књигу могу да користе и сви они који имају интересовање за област технологије и управљања јавним градским превозом, као јавним сервисом локалних управа. 

У књизи су обрађени основни елементи технологије, организације и управљања који се односе на јавни градски, пре свега линијски масовни, транспорт путника у урбаним срединама.  Текст књиге је организован по деловима и поглављима према одређеним заокруженим областима посматране проблематике.

Књига је настала као резултат дугогодишњег педагошког искуства, рада и сазнања у реалном сектору, као и богате сарадње са стручњацима и ангажованима у овласти јавног превоза путника у урбаним срединама. Захваљујем свима који су допринели настанку ове књиге. Посебну захвалност  изражавам рецензентима: др Павлу Гладовићу, професору Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду  и др Милосаву Ђорђевићу, професору Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу


Организација друмског транспорта

Др Мирослав Божовић

Др Предраг Ралевић

Аутори су у књизи „Организација друмског транспорта“ понудили студентима струковних студија могућност да стекну знања која су потребна за правилно и ефикасно обављање транспорта у друмском саобраћају. Садржај књиге, пре свега, прилагођен је програму из истоименог предмета који се реализује у оквиру студијских програма из области друмског саобраћаја на неколико високолшколских установа у Републици Србији. С обзиром на то да књига има теоријски и практични значај, аутори је препоручују и студентима академских студија, као и свима онима који су у послу свакоднево суочени са различитим проблемима организације друмског транспорта.