ЈаvaScript обука – 2017/2018.

На основу Молбе студената студијског програма Информатика, да се студенти наше Школе упознају са технологијама Web програмирања коришћењем JavaScript-a и да им се омогући додатна обука, Школа је уговорила обуку у трајању од 60 радних сати.

Обука обухвата:

• Основе HTML-а, CSS-а и валидација кода.
• Увод у JavaScript, основе програмирања у JavaScript-у.
• jQuery и Angular.
• Вежбања и израда завршног рада.

Након завршене обуке одржаће се завршно тестирање, а кандидатима који задовоље услове тестирања биће додељени и одговарајући сертификати.