Квалитет транспорта

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

Наставни материјал:

Менаџмент квалитета транспорта – књига

Остало:

Питања за усмени

Имплементација ИМС-а у пословним структурама сложене структуре