Стручно усавршавање наставника: 2018. – 2020. година

Одобрени програми Завода за унапређење образовања и васпитања о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника: Обавештење

    • Програмирање игрица у скречу – пријавни број програма 270
    • Употреба напредних метода у реконструкцији саобраћајних незгода – пријавни број програма 487
    • Нови концепти у друмском транспорту – пријавни број програма 704
    • Примена Moodle платформе за дигитализацију наставног процеса – пријавни број програма 81

Каталог програма стручног усавршавања за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину