Материјали

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

Наставни материјал:

1 – Увод

2 – Испитивање метала и легура

3 – Мерење тврдоће

4 – Технолошка испитивања

5 – Метали и легуре

Остало:

Упутство за семинарски рад

Теме за семинарски рад