Иван Ђорђевић

По завршетку основних студија на из обалсти машинства и после обављене стручне праксе, запослио сам се у компанији Yura corporation.

Тренутно радим на позицији team leader QA.

За потребе компаније за стручним кадоривма, наставио сам усавршавање на специјалстичким студијама на Високој техничкој школи струковних студија у Крагујевцу.