Милош Стоиљковић

Завршио сам основне студије на Високој техничкој школи струковних студија у Крагујевцу, смер информатика.

На предавањима сам сазнао за EDIT летњу школу програмирања која се одржава у Comtrade-у и био сам полазник летње школе програмирања 2017. године.

Након завршене летње школе програмирања наставио сам праксу у Comtrade-у и касније добио стално запослење.

У Високој техничкој школи струковних студија у Крагујевцу сам стекао потребно знање које ми је помогло да се покажем на пракси и да се даље успешно развијам као developer.