Напредни методи пројектовања ИС

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

Наставни материјал:

Напредни методи пројектовања ИС

Остало:

Испитна питања