Обавештење – осигурање студената

У школској 2020/2021. години студенти Академије струковних студија Шумадија осигурани су код Компаније Дунав осигурања а.д.о. Београд.

Општи и допунски услови осигурања студената