Обавештење – Стручна пракса

Попуњени Упут за стручну праксу потписује руководилац одсека у Крагујевцу АССШ. Упут треба да се овери у Студентској служби:

Упут за обављање стручне праксе

Предвиђени број сати за обављање праксе је:

  • Информатика – Стручна пракса – 120 сати
  • Друмски саобраћај – Стручна пракса – 80 сати
  • Привредно инжењерство – Стручна пракса – 60 сати (исправка од 19.04.2021.)
  • Друмски саобраћај (мастер) – Стручна пракса 1 – 80 сати
  • Друмски саобраћај (мастер) – Стручна пракса 2 – 80 сати

Након завршене стручне праксе, студент треба да прибави и донесе Потврду о обављеној стручној пракси, коју ће, заједно са Дневником стручне праксе, предати координатору стручнe праксe за свој студијски програм:

  • Информатика – др Хрвоје Пушкарић
  • Друмски саобраћај – др Марко Маслаћ
  • Привредно инжењерство – мр Милан Станојевић