Одрживи развој урбаних средина

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

Упутство за израду семинарског рада

Распоред тема за семинарске радове – теме за шк. 2017/2018. годину.