Пословне комуникације

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

Наставни материјал:

Пословне комуникације – Скрипта

Остало:

Пословне комуникације – испитна питања