Прелазак на „Болоњу“

На основу завршених студија и стечене дипломе вишег стручног образовања, Школа  пружа могућност  стицања дипломе високог образовања на основним студијама из одговарајуће области. Стицање дипломе о високом образовању заснива се на признавању положених испита и полагању разлике у испитима.

Постојање прелазних програма је уско повезано са путањама уласка у високо образовање и признавањем претходног учења као механизама за стицање права на приступ високом образовању.