Агенција за енергетику Града Новог Сада

Агенција за енергетику Града Новог Сада основана је Одлуком Скупштине Града Новог Сада 21. октобра 2005. године ради обављања развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике у Граду Новом Саду. Агенција обавља послове у области енергетике који су у надлежности Града Новог Сада, као и послове које у области енергетике Република Србија повери Граду.

Агенција се бави реализацијом пројеката из области унапређења енергетске ефикасности, употребе обновљивих извора енергије и заштите животне средине.

Агенција пружа консултантске и саветодавне услуге органима Града, грађанима и другим правним и физичким лицима као и инвеститорима, у погледу одговарајуће заштите имовинских и других права по основу инвестиционих улагања у претходном периоду.

Агенција за енергетику Града Новог Сада и Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу су потписали уговор о пословно-техничкој сарадњи која обухвата:

  • Сарадња у области образовања, научноистраживачког и стручног рада;
  • Активно учешће студената, током основних, специјалистичких и мастер струковних студија, на актуелним пројектима ради стицања практичних знања и упознавања са новим технологијама и системима у области енергетике;
  • Заједнички наступ у пружању услуга трећим лицима;
  • Учешће на научно-стручним скуповима у земљи и иностранству;
  • Заједничко учешће на националним и међународним пројектима у области енергетике и технолошког развоја;
  • Стварање повољнијих услова унапређења и примене научних сазнања, интензивирање међусобних односа, покретања, разматрања и решавања питања од заједничког интереса.