АМСС – Центар за моторна возила

АМСС-Центар за моторна возила д.о.о. је фирма специјализовна за техничке услуге из области безбедности саобраћаја и осталих повезаних области.

У свом саставу АМСС-ЦМВ садржи низ лабораторија за испитивање, еталонирање, контролисање, оверавање мерила, процене и вештачења.

За све ове делатности има одговарајуће акредитације и овлашћења издата од стране надлежних тела и државних органа, међу којима су Агенција за безбедност саобраћаја, Министарство саобраћаја, Министарство привреде – Дирекција за мере и драгоцене метале, Министарство финансија-пореска управа, Управа за превоз опасног терета, Директорат за цивилно ваздухопловство, Акредитационо тело Србије, ИРАП – међународна акредитација.

АМСС-Центар за моторна возила д.о.о. тренутно ради у оквиру 8 Пословних јединица у целој Србији и са око 160 запослених (од чега 70 инжењера и више доктора и магистара техничких наука) представља кључни чинилац у области безбедности саобраћаја у Републици Србији.